Coronamaatregelen, zie onder info.
Omdat we maar met een beperkt aantal mensen dansen is opgave verplicht op de groepsapp of op 06 – 51 86 31 16.


20 november Rianne Baak met “chaos en diversiteit”


Die horen wel bij elkaar volgens Rianne.
Veel mensen beleven deze tijd als chaos, of er is chaos in hun leven.
We worden door dingen overvallen, we zijn ons toekomstgevoel soms kwijt.
Wat doet dit met ons, met ons lichaam?
Waar en hoe voelen we dit?

En diversiteit laat ons zien hoe verschillend ieder is en hoe verschillend iedereen met bepaalde omstandigheden, gevoelens of sensaties omgaat.

Rianne gaat met ons in beweging om de chaos en de diversiteit te verkennen, te uiten, en te dansen. Ieder op zijn of haar specifieke wijze.